BIÊN TẬP NỘI DUNG HÌNH ẢNH – ALBUM HÌNH ẢNH

Trước khi tiến hành biên tập nội dung HÌNH ẢNH – ALBUM HÌNH ẢNH anh chị vui lòng xem qua video chi tiết: Tổng quan quy trình thiết kế App để hiểu rõ được các bước cần thực hiện.

I. VIDEO HƯỚNG DẪN

II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Vào: http://app.ehubly.com/

 • Đăng nhập user name là email đăng kí tài khoản. Nếu chưa có vui lòng đăng kí mới miễn phí
 • Đăng nhập mật khẩu: Nếu chúng ta quyên mật khẩu có thể nhấp vào ” Quên mật khẩu” và điền email xác nhận.
 • Nhấp: đăng nhập

đăng nhập tài khoản

 

III. BIÊN TẬP NỘI DUNG

Vào thư viện nội dung chọn ” Thêm ấn phẩm”

 

 

Bước 1: Bỏ qua bước 2 nếu đã có loại ấn phẩm

 

 

 • Loại ấn phẩm: Lụa chọn nơi lưu trữ nội dung của mình trong MENU nào
 • Tiêu đề: Tên chúng ta muốn đặt như tựa đề 1 cuốn sách hay 1 bài viết
 • Dạng hiển thị: trong trường hợp này chúng ta chọn dạng “lật trang
 • Vị trí hiển thị: thứ tự bài viết trong Album
 • Ngày phát hành: Mặc định trùng với ngày biên tập. Nếu ta muốn lùi ngày phát hành thì ta có thể thay đổi đến ngày dự kiến ấn phẩm mới xuất hiện ra ngoài. Dể hiểu như lên lịch bài viết.
 • Nhấp vào ” Tạo mới và biên tập

– Nếu có nhiều hình ảnh thì kéo toàn bộ hình ảnh vào nút  “+” và đợi hệ thống upload

 

– Nếu chỉ có 1 hình ảnh thì nhấp trực tiếp vào hình hoặc biểu tượng ” cây viết ”

 

 

 • Chọn định dạng đầu tiên ” Hình + Text + Audio
 • Nhấp nút ” Chọn ” để upload hình ảnh cần vào
 • Chọn vị trí hiển thị theo thứ tự nếu muốn
 • Sau đó nhấp ” Đóng” để kết thúc biên tập

 

 

 • Nhấp vào biểu tượng ” Xóa” nếu không muốn lưu hình ảnh đó lại
 • Thêm hình ảnh thì nhấp tiếp vào ” +
 • Cuối cùng nhấp vào ” Phát hành ” để hoàn thành.
 • Nhấp ” Quay lại ” để biên tập thêm hình ảnh

BIÊN TẬP NỘI DUNG HÌNH ẢNH

Bước 2: Thêm loại ấn phẩm

 • Vào thư viện nội dung
 • Nhấp: ” Thêm loại ấn phẩm
 • Tên loại ấn phẩm: Tên Album tiêu đề sẽ ở MENU chính của app.
 • Lưu và đóng để hoàn thành

 

IV. CHỈNH SỬA THÔNG TIN

Nhấp vào biểu tượng 3 chấm để chỉnh sửa thông tin

 • Cập nhật thông tin: chỉnh sửa lại tên ấn phẩm, vị trí hiển thị ( xem phần THÊM ẤN PHẨM )
 • Bỏ phát hành: thay đổi trạng tháu hiển thị ra ngoài App. Nếu ra bỏ phát hành hình không xem được ngoài App. Thường dùng cho việc biên tập chưa xong hoặc chưa muốn phát hành ra ngoài
 • Biên tập nội dung: đi vào bên trong để chỉnh sửa lại nội dung
 • Chuyển loại ấn phẩm: Di chuyển bài qua lại giữa các MENU
 • Xóa ấn phẩm: khi xóa sẽ không thể phục hồi lại được, vui lòng cân nhắc kĩ.

Cuối cùng vào Vietnam App để xem kết quả nhé. Tải app bên dưới

Xem tiếp các hướng dẫn biên tập TẠI ĐÂY

 

 

Trở về trang chủ: 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *