Biên tập nội dung hình ảnh Album hình ảnh

BIÊN TẬP NỘI DUNG HÌNH ẢNH – ALBUM HÌNH ẢNH Trước khi tiến hành biên tập nội dung HÌNH ẢNH – ALBUM HÌNH ẢNH anh chị vui lòng xem qua video chi tiết: Tổng quan quy trình thiết kế App để hiểu rõ được các bước cần thực hiện. I. VIDEO HƯỚNG DẪN II. ĐĂNG NHẬP TÀI […]

Read More

Văn bản hoặc Bài Viết hoặc Tin tức

VĂN BẢN HOẶC BÀI VIẾT HOẶC TIN TỨC Khi chúng ta có những văn bản dạng word hay tin tức trên website, báo mà chúng ta muốn đưa vào điện thoại để xem thì App chính là giải pháp cho người dùng vì xu hướng sử dụng và làm việc trên mobile nhiều. Trước khi tiến […]

Read More

Video định dạng Mp3 Mp3 Youtube

VIDEO ĐỊNH DẠNG MP3 MP4 YOUTUBE Trước khi tiến hành biên tập nội dung VIDEO ĐỊNH DẠNG MP3 MP4 YOUTUBE  anh chị vui lòng xem qua video chi tiết: Tổng quan quy trình thiết kế App để hiểu rõ được các bước cần thực hiện. I. VIDEO HƯỚNG DẪN Tải APP MỸ TÂM trước để xem và dễ hình […]

Read More

Album Bài hát Danh sách nhạc theo định dạng Mp3 Mp4 Youtube

ALBUM BÀI HÁT DANH SÁCH NHẠC THEO ĐỊNH DẠNG MP3 MP4 YOUTUBE Trước khi tiến hành biên tập nội dung VIDEO ĐỊNH DẠNG MP3 MP4 YOUTUBE  anh chị vui lòng xem qua video chi tiết: Tổng quan quy trình thiết kế App để hiểu rõ được các bước cần thực hiện. Khi chúng ta có 1 Album bài […]

Read More

Audio book

AUDIO BOOK   Trước khi tiến hành biên tập nội dung AUDIO BOOK  anh chị vui lòng xem qua video chi tiết: Tổng quan quy trình thiết kế App để hiểu rõ được các bước cần thực hiện.   I. VIDEO HƯỚNG DẪN Tải app ” effortless – 6 month speak english”  trước để xem và dễ hình […]

Read More

Sách hoặc file Pdf hoặc Ebook

SÁCH HOẶC FILE PDF HOẶC EBOOK Trước khi tiến hành biên tập nội dung SÁCH HOẶC FILE PDF HOẶC EBOOK   anh chị vui lòng xem qua video chi tiết: Tổng quan quy trình thiết kế App để hiểu rõ được các bước cần thực hiện. I. VIDEO HƯỚNG DẪN Tải APP HIỂU VỀ TRÁI TIM  của thầy […]

Read More