Tạo nội dung view text (html) có nhúng Video Youtube

Bạn muốn view 1 trang dạng text và video nhúng vào như hình dưới Bước 1: Chọn kiểu biên tập như hình Bước 2: Chọn biên tập text, chọn chế độ view code, để chèn Video B3. Cách lấy mã nhúng cửa Youtube Lưu ý Bạn nên xóa các phần  width=”1144″ height=”480″ để khung video […]

Read More

Giao diện chính

GIAO DIỆN CHÍNH     Thêm loại ấn phẩm: Tên nội dung ấn phẩm sẽ tạo trong Mục lục khi phát hành Hub Nhập tên loại ấn phẩm cần tìm: Tìm kiếm tên loại ấn phẩm để chỉnh sửa nhanh nhất khi có quá nhiều ấn phẩm trên Menu Menu chính: Danh sách các loại ấn […]

Read More

Thêm loại ấn phẩm

THÊM LOẠI ẤN PHẨM I. GIỚI THIỆU Loại ấn phẩm chính là MỤC LỤC chính cho App sau khi xuất bản. Bên trong loại ấn phẩm sẽ có các bài viết, video, audio book…. – VIDEO HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI ẤN PHẨM VÀ MỤC LỤC KHI PHÁT HÀNH HUB. II. CÁCH THÊM LOẠI ẤN PHẨM […]

Read More

Thêm ấn phẩm

THÊM ẤN PHẨM Ấn phẩm chính là các thư mục con bên trong Mục lục của sản phẩm mình cần phát hành   1.  Nhấp vào biểu tượng “THÊM LOẠI ẤN PHẨM” trên giao diện chính   2. Khai báo thông tin cho ấn phẩm gồm: + Tiêu đề: Tên ấn phẩm + Dạng hiển thị: cách […]

Read More

Dạng hiển thị Lật Trang

DẠNG HIỂN THỊ LẬT TRANG Dạng hiển thỉ chính là cách chúng ta muốn xuất bản ấn phẩm của mình bằng cách nào và tùy theo nội dung tương ứng: -Với Album hình ảnh thì dùng Lật trang hoặc Danh sách – Với Video, PM3, Youtube thì dùng Media playlist -Với Ebook thì dùng tập […]

Read More

Dạng hiển thị Media Playlist

DẠNG HIỂN THỊ MEDIA PLAYLIST Dạng hiển thỉ chính là cách chúng ta muốn xuất bản ấn phẩm của mình bằng cách nào và tùy theo nội dung tương ứng: -Với Album hình ảnh thì dùng Lật trang hoặc Danh sách – Với Video, PM3, Youtube thì dùng Media playlist -Với Ebook thì dùng tập tin […]

Read More

Dạng hiển thị Danh Sách

DẠNG HIỂN THỊ DANH SÁCH Dạng hiển thỉ chính là cách chúng ta muốn xuất bản ấn phẩm của mình bằng cách nào và tùy theo nội dung tương ứng: -Với Album hình ảnh thì dùng Lật trang hoặc Danh sách – Với Video, PM3, Youtube thì dùng Media playlist -Với Ebook thì dùng tập […]

Read More