Quản lý thông tin cá nhân và tài khoản

PROFILE CÁ NHÂN Profile cá nhân là nơi lưu trữ tất cả các thông tin về các nhân, thương hiệu của bạn. Thông tin này không xuất hiện ra bên ngoài, thường dùng để quản lý tài khoản cá nhân, thay đổi hình đại diện cũng như bảo mật tài khoản của mình. Chỉnh Sửa […]

Read More

Quên mật khẩu

LẤY LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN + Nhấp vào ” Quên mật khẩu” và điền Email đăng kí vào/ Yêu cầu đổi mật khẩu +Nhận thông báo xác nhận gởi đến mail. Bạn vui lòng mở mail kiểm tra + Nhấp vào ” Thay đổi mật khẩu mới” + Thay đổi mật khẩu và nhấn […]

Read More