Chia sẽ mã – affiliate

  Vào quản lý úng dụng, chọn bán app   Tích vào cho phép chia sẽ mã và ghi nhận số tiền được tặng Lưu ý: Nếu bật chức năng thanh toán mới nhận tiền thì khi giới thiệu khách hàng xong thì vẫn chưa có tiền trong tài khoản   Đăng nhập vào app, […]

Read More