Nội dung chuẩn bị khi clone app

Quy trình để làm app và phát hành ra IOS/ Android gồm các bước:  Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết như bên dưới Cung cấp tài khoản dùng để biên tập đăng ký tại app.eHubly.com Làm hợp đồng và các yêu cầu cần thiết giữa khách hàng và công ty Thiết kế: […]

Read More