Bạn muốn view 1 trang dạng text và video nhúng vào như hình dưới

Bước 1: Chọn kiểu biên tập như hình

Bước 2: Chọn biên tập text, chọn chế độ view code, để chèn Video

B3. Cách lấy mã nhúng cửa Youtube

Lưu ý Bạn nên xóa các phần  width=”1144″ height=”480″ để khung video tự động theo màn hình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *