THÊM ẤN PHẨM

Ấn phẩm chính là các thư mục con bên trong Mục lục của sản phẩm mình cần phát hành

 

1.  Nhấp vào biểu tượng “THÊM LOẠI ẤN PHẨM” trên giao diện chính

 

2. Khai báo thông tin cho ấn phẩm gồm:

+ Tiêu đề: Tên ấn phẩm

+ Dạng hiển thị: cách mà các bài viết, video, audio book hiển thị trên điện thoại sau khi phát hành ( video hướng dẫn phần sau)

– Lật trang: Xem nội dung bằng cách lật qua trái hoặc phải giống như chúng ta xem một quyển sách

– Media playlist: Nội dung chính là video bằng PM3, Video MP4, link Youtube

– Danh sách: Nội dung hiển thị dạng kéo xuống giống như chúng ta xem báo hay xem video trên youtube. Các video, bài báo sắp xếp theo đường thẳng

– Tập tin Epub: Nội dung chính là các Ebook

+ Vị trí hiển thị: vị trí xuất hiện của ấn phẩm trong Abum, vì có nhiều ấn phẩm nên ta cần ưu tiên ấn phẩm nào lên đầu trang hoặc cuối trang thì ta thay đổi vị trí.

+ Ngày phát hành: Thay đổi này nếu ta muốn dời ngày phát hành

+ Cho phép download: Chức năng giúp người xem có thể download ấn phẩm

+ Phát hành: Nếu bỏ chọn thì ấn phẩm không xuất hiện ra ngoài khi ta phát hành App. Chức năng này giúp ta thêm trước ấn phẩm rồi xuất bản sau.

+ Mô tả: Khai báo thông tin nếu muốn về chi tiết của ấn phẩm mình tạo ra. Điều này giúp ta nhớ  nội dung sau khi ta vào để chỉnh sửa. ( không bắt buộc )

3. Thay đổi thông tin ấn phẩm

+ Cập nhật thông tin: khai báo lại thông tin cho ấn phẩm ( xem chi tiết ở trên mục 2:Khai báo thông tin cho ấn phẩm)

+ Bỏ phát hành: Ấn phẩm sẽ không xuất hiện trên Hub, ta vẫn có thể thay đổi hay schinhr sửa

+ Biên tập nội dung: Thêm thông tin bên trong ấn phẩm ( Xem phần sau )

+ Chuyển loại ấn phẩm: Di chuyển các ấn phẩm qua lại giữa các loại ấn phẩm trong Mục lục chính

+ Xóa ấn phẩm: Ấn phẩm đã xóa sẽ không phục hồi lại được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *