LẤY LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN

+ Nhấp vào ” Quên mật khẩu” và điền Email đăng kí vào/ Yêu cầu đổi mật khẩu

+Nhận thông báo xác nhận gởi đến mail. Bạn vui lòng mở mail kiểm tra

+ Nhấp vào ” Thay đổi mật khẩu mới”

+ Thay đổi mật khẩu và nhấn “Xác nhận đổi mật khẩu”

+ Bạn đã đổi mật khẩu thành công

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *