Vào quản lý úng dụng, chọn bán app

 

Tích vào cho phép chia sẽ mã và ghi nhận số tiền được tặng

Lưu ý: Nếu bật chức năng thanh toán mới nhận tiền thì khi giới thiệu khách hàng xong thì vẫn chưa có tiền trong tài khoản

 

Đăng nhập vào app, bấm biểu tượng người trên góc sau đó chọn: ” Nhập mã khuyến mãi/ chia sẽ”

 

Sau đó nhập sốđiện thoại được giới thiệu vào và nhấp gửi mã

 

Sau khi nhập mã giới thiệu thành công thì trong tài khoản của bạn và người giới thiệu được tiền. Có thể dùng tiền để mua app bên trong đó

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *