Quên mật khẩu

LẤY LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN + Nhấp vào ” Quên mật khẩu” và điền Email đăng kí vào/ Yêu cầu đổi mật khẩu +Nhận thông báo xác nhận gởi đến mail. Bạn vui lòng mở mail kiểm tra + Nhấp vào ” Thay đổi mật khẩu mới” + Thay đổi mật khẩu và nhấn […]

Read More