Quy trình để làm app và phát hành ra IOS/ Android gồm các bước:

  1.  Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết như bên dưới
  2. Cung cấp tài khoản dùng để biên tập đăng ký tại app.eHubly.com
  3. Làm hợp đồng và các yêu cầu cần thiết giữa khách hàng và công ty
  4. Thiết kế: bộ phận thiết kế sẽ lấy những ý tưởng và thông tin hình ảnh, logo của khách hàng và thiết kế. Sau đó gửi cho khách hàng duyệt
  5. Lên nội dung: khách hàng sẽ lên nội dung cần làm cho app, bên đội hỗ trợ sẽ lên 1 số nội dung cần thiết để duyệt app. Sau khi hoàn thành ra IOS/ Android thì sẽ gỡ bỏ những nội dung không cần thiết xuống từ bên hỗ trợ
  6. Team kỹ thuật: sẽ clone app, tạo tài khoản trên IOS/ Android và cho phát hành ứng dụng
  7. Hỗ trợ sau phát hành: Team hỗ trợ sẽ tạo link rút gọn, QR code… phục vụ cho hỗ trợ việc quản bá App. Gửi thông báo, test app.
  8. Bàn giao cho khách hàng

Phần 1: Khách hàng cung cấp thông tin

1.Tải app tham thảo tại đây để xem thông tin cần thiết: Yotadi

2. Tên app + slogan : Tên tìm kiếm trên app store hay CH Play hay trên web. VD: Yotadi – Cẩm nang du dịch Tên app và slogan không quá 30 ký tự

3. Miêu tả app dài không quá 4000 ký tự: miểu tả khi search app và nhấp vào sẽ thấy thông tin miêu tả

4. Tên app xuất hiện trên điện thoại: không quá 13 ký tự bao gồm khoản trắng. Ví dụ Facebook, famiedu…

5. Tông màu: mục đích để bạn thiết kế có thể làm theo thương hiệu của mình

6. Logo

7. Hình ảnh full screen: hình đầu tiên khi vào app sẽ thấy. Xem trực tiếp trên app

8. Hình xuất hiện khi tìm kiếm app: bao gồm 5 hình trong đó 1 hình là chụp giao diện của app, 4 hình còn lại có thể thay đổi tùy khách hàng yêu cầu. Nếu không sẽ dùng những hình của app sau khi biên tập.

9. Nội dung biên tập:

 

Sau khi cấp tài khoản thì người dùng sẽ tiến hành biên tập app với các nội dung đa dạng ( Mp3, video, audio book, epub … )

10. Tên các nội dung cho hub con bên trong cần thực hiện, có thể 2-6 hub

VD: tên các hub hiện tại: Phuotvivu,Bangkok, Philippines, Singapor…

 

Phần 2: Clone App

Sau khi hai bên thống nhất logo và các thiết kế và có sẵn nội dung  thì bên bộ phận kỹ thuật sẽ triển khai clone app trong 10 ngày – 2 tuần.

 

Liên hệ hỗ trợ: support@ehubly.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *